Onze filosofie

Bremdael staat open voor alle bejaarde personen, ongeacht hun herkomst, hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Onze doelstelling is om aan onze bewoners, valide, zorgbehoevende en dementerende oude­ren, een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan te bieden, met aandacht en respect voor iedere persoon.

Wij wensen in de eerste plaats een goede basiszorg aan te bieden, met veel aandacht voor comfortzorg in de palliatieve fase, samen met alle nieuwe hedendaagse hotelfaciliteiten.

Iedere bewoner dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen beslissingsrecht zijn ver­blijf naar eigen inzicht in te richten en te organiseren, rekening houdend met enkele veilig­heidsvoorschriften.

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Niet enkel onze bewoners, maar ook hun familieleden verdienen onze volle aandacht.

Wij streven naar een optimale samenwerking met externe diensten voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten.

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren.

Naar onze medewerkers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Ook vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de no­dige ondersteuning rekenen. Belangrijk hierbij is hen de mogelijkheid te geven nieuwe, crea­tieve ideeën voor te stellen.

Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, wensen wij aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.