Medewerkers

Vacatures

Verpleegkundige A2

Wij zijn op zoek naar een verpleegkundige om vast ons verpleegkundig team te versterken.

Als verpleegkundige maak je deel uit van een team en tracht je een algemeen welzijn van de bewoners te verwezenlijken. Als verpleegkundige coördineer je en bied je aan iedere bewoner een goede en effectieve zorg aan, met inachtneming van zijn/haar lichamelijke en psychosociale behoeften. Samen met je collega's treef je naar een kwalitatieve zorg en zorg je ervoor dat de bewoners zich bij ons thuis voelen. Alle acties gebeuren in nauw overleg met de afdelingsverantwoordelijke en de huisarts, en het paramedisch team.

Profiel
- Je hebt ervaring in de ouderenzorg;
- Je bent computervaardig (elektronisch zorgdossier GERACC);
- Je bent in het bezit van een diploma verpleegkunde A2 of A1;
- Je spreekt en begrijpt goed Nederlands;
- Je bent bereidt 1/2 weekends te werken, evenals met feestdagen.

Ervaring als verpleegkundige is vereist. Kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkaardig door ervaring komen niet aanmerking voor deze vacature. Studenten die nog in de opleiding verpleegkunde zitten, en hun mogelijkheden voor de toekomst willen bekijken, mogen ons ook steeds contacteren.

Kerncompetenties
- Integriteit: werken volgens de algemeen aanvaarde sociale en etnische normen beschreven in de animatieve grondhouding, op een eerlijke, consequente en transparante manier.
- Respect: rekening houden met de eigenheid van iedere persoon. Zich houden aan de algemene regels. Zorg dragen voor eigendommen en materialen van de organisatie.
- Samenwerken: de werknemer kan met andere werknemers samenwerken. Er wordt rekening gehouden met de mening en de gevoelens van anderen. De werknemer past zich aan in functie van het welzijn van de groep en de opdrachten die de groep hoort uit te voeren. De werknemer draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en streeft gemeenschappelijke doelstellingen na.
- Loyaliteit: ondersteunen en uitdragen van de missie en de visie van de organisatie.
- Betrokkenheid: zich identificeren met anderen, het team en de organisatie. De werknemer kan zich inleven in de positie van de organisatie en wil actief bijdragen tot een positieve werking.

Jobgerelateerde competenties
- Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving;
- Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen;
- Samenwerken, feedback geven en afspraken maken;
- Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materiaal behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren);
- De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...). De evolutie van de klinische toestand in het interdisciplinair team bespreken;
- De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken;
- Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefde. Het verpleegkundig materiaal voorbereiden;
- Activiteiten: bloedafname en bacteriologische staalafname
- Verpleegkundige zorg verlenen. Met de personen met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...). Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
- Activiteiten: ouderenzorg
- Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)
- Activiteiten: palliatieve zorg
- Activiteiten: pijnbehandeling
- De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden.
- Activiteiten: mondzorg
- De persooon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren;
- De toestand van een persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...) De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren.

Persoonsgebonden competenties
- Regels en afspraken nakomen;
- Omgaan met stress;
- Contactvaardig zijn;
- Zelfstandig werken;
- Leervermogen hebben;
- Plannen (=ordenen);
- Samenwerken in een team;
- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
- Zin voor nauwkeurigheid hebben.

Vereiste studies
- Hoger beroepsonderwijs (HBO) geriatrisch verpleegkundige (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)
- Hoger beroepsonderwijs (HBO) (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd).

Talenkennis
Er wordt verwacht dat je goed Nederlands spreekt, begrijpt en leest.

Contract
- Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
- Contract van bepaalde duur voor 3 maand
- Deeltijds - 30 uren/week, te presteren in 5 dagen

Aanbod
- Verloning volgens paritair comité 330.120
- Permanente vormingsmogelijkheden
- Woon-werkverkeer wordt vergoed
- Aangename werksfeer met toffe collega's 

Waar en hoe solliciteren?

Stuur je motiveringsbrief + CV naar Bremdael, Ernest Claesstraat 54, 2200 HERENTALS t.a.v. Valerie Temmerman. U mag ook mailen naar valerie@bremdael.be

Zit de vacature waarnaar u op zoek bent er niet tussen en hebt u toch interesse om bij Bremdael te werken? Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV op naar valerie@bremdael.be

Bremdael werft steeds aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, religie of afkomst.