Medewerkers

Vacatures

KINESISTHERAPEUT(E)

Functieomschrijving

Als aanvulling voor ons paramedisch team zijn we op zoek naar een kinesistherapeut(e) in ons woonzorgcentrum.

Als kinesitherapeut(e) help je dagelijks mee aan de versterking van de fysieke mogelijkheden van onze bewoners. Je helpt hen zo mee hun zelfredzaamheid te behouden en hun eigenwaarde te vergroten. Hierbij hou je rekening met de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van de bewoner en diens omgeving. Alle acties gebeuren in nauw overleg met de afdelingsverantwoordelijke en de huisarts. Je werkt voornamelijk met dementerende personen.

De arbeidsduur is 50% (20u/week) en kan aangevuld worden met een zelfstandigheid in bijberoep om patiënten over te nemen. Het betreft een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur.

Profiel

- Je bent in het bezit van een diploma en visum kinesitherapie en/of revalidatiewetenschappen die in aanmerking komt voor de erkenning van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV
- Je bent computervaardig (elektronisch zorgdossier GERACC)
- Je hart ligt bij zorg voor ouderen en je hebt oog voor een kwaliteitsvolle zorgverlening
- Je kan goed in een multidisciplinair team samenwerken 
- Je spreekt en begrijpt goed Nederlands

Jobgerelateerde competenties

·     De kinesitherapeutische sessie organiseren en aanpassen.

·     Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving.

·     Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen naargelang de leeftijd, de aandoening en de activiteit van de persoon met zorgbehoefte

·     Contra-indicaties als gevolg van breuken, botontstekingen, ... opsporen. De persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar een arts, psycholoog, ...

·     De kinesitherapeutische diagnose stellen (balans van de beperkingen, ...) op basis van spiertesten, houdingtesten, ... De diagnose meedelen aan de persoon met zorgbehoefte

·     Domein: Geriatrie

·     Domein: Dementie

Persoonsgebonden competenties

·     Omgaan met stress

·     Zelfstandig werken

·     Zin voor nauwkeurigheid hebben

·     Leervermogen hebben

·     Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

·     Resultaatgerichtheid

·     Samenwerken als hecht team

·     Regels en afspraken nakomen

·     Contactvaardig zijn

·     Creatief denken (inventiviteit)

Kerncompetenties

·     Integriteit: werken volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen beschreven in de visie animatieve grondhouding, op een eerlijke, consequente en transparante manier

·     Respect: rekening houden met de eigenheid van iedere persoon. Zich houden aan de algemene regels. Zorg dragen voor eigendommen en materialen van de organisatie

·     Samenwerken: de werknemer kan met andere werknemers samenwerken. Er wordt rekening gehouden met de mening en de gevoelens van anderen. De werknemer past zich aan in functie van het welzijn van de groep en de opdrachten die de groep hoort uit te voeren. De werknemer draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en streeft gemeenschappelijke doelstellingen na

·     Loyaliteit: ondersteunen en uitdragen van de missie en de visie van de organisatie

·     Betrokkenheid: zich identificeren met anderen, het team en de organisatie. De werknemer kan zich inleven in de positie van de organisatie en wil actief bijdragen tot een positieve werking

Aanbod

- een fijne job in een familiale omgeving
- vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur, zo spoedig mogelijk te starten
- verloning volgens paritair comité 330.120
- woon-werkverkeer wordt vergoed
- permanente vormingsmogelijkheden
- aangename werksfeer met toffe collega's
- aantal contractuele uren zijn bespreekbaar, evenals de werkuren.

Ook zelfstandigen die een bijverdienste zoeken zijn welkom!

Plaats tewerkstelling

BREMDAEL
ERNEST CLAESSTRAAT 62

2200 HERENTALS

Vereiste studies

Prof. bach. sport en bewegen

Ac. bach. revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Ac. bach. kinesitherapie

 Talenkennis

·     Nederlands (goed)

Werkervaring

Geen ervaring vereist, ook net afgestudeerden komen in aanmerking voor deze job.

Contract

·     Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

·     Vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur

·     Arbeidsovereenkomst 50% is te combineren met zelfstandigheid in bijberoep!

Plaats tewerkstelling

ERNEST CLAESSTRAAT 62 2200 HERENTALS

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: valerie@bremdael.be

Contact: Mevr. Temmerman Valerie

 

BREMDAEL
ERNEST CLAESSTRAAT 62, 2200 HERENTALS

Interesse? Solliciteer en stuur uw motivatiebrief en CV op naar valerie@bremdael.be

Bremdael werft steeds aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, religie of afkomst.

 

Voor ons wervingsreserve zijn we op zoek naar verpleegkundigen & zorgkundigen. Interesse om in de toekomst in Bremdael te werken? Stuur uw motivatiebrief en cv door naar valerie@bremdael.be